Kylmä- ja lämpöpumppusysteemit sekä laitteistot, 5 op - 5100BI23