Vesitekniikan suunnitteluosaaminen, 5 op - TE00BJ17