Nivelliikkuvuuden tutkiminen ja harjoittamisen periaatteet, 5 op - 7011102