Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 1, 5 op - 7011147