Asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa tukeva fysioterapia, 5 op - 7011151