Asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa tukeva fysioterapia, 5 op - 7011152