Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä sekä kuntoutus /Social & Health Care System & Rehabilitation, 3 op - 7011172