Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 2, 5 op - 7011174