Liikkeen säätelyn ja yleiskestävyyden tutkimisen ja harjoittamisen periaatteet, 5 op - 7011176