Asiakkaan psykofyysistä kokonaisuutta tukeva fysioterapia, 5 op - 7011178