Neurologisen asiakkaan toimintaa tukeva fysioterapia /Neurological Physiotherapy, 5 op - 7011179