Fysioterapian perusteiden soveltaminen asiakasprojekteissa, 5 op - 7011186