Asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa tukeva harjoittelu, 9 op - 7011187