Asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa tukeva harjoittelu, 6 op - 7011188