Neurologisen asiakkaan toimintaa tukeva harjoittelu, 9 op - 7011190