Fysioterapian opinnäytetyön toteuttaminen, 5 op - 7011196