Fysioterapian opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte, 5 op - 7011197