Liikkumisen ja toimintakyvyn ohjaaminen ja harjoittaminen, 5 op - TH00BD97