Fysioterapian ja projektitoiminnan perusteiden soveltaminen asiakasprojekteissa, 5 op - TH00BE14