Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen, 5 op - TH00BE23