Fysioterapian opinnäytetyön toteuttaminen ja dokumentointi, 5 op - TH00BE25