Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut, 5 op - TH00BO19