Asiakkaan lantion ja alaraajan toimintakyvyn tutkiminen ja fysioterapian perusteet, 5 op - TH00BE06