Valinnainen harjoittelu: neurologisen asiakkaan toimintaa tukeva fysioterapiaharjoittelu, 20 op - TH00BF34