Valinnainen harjoittelu: asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva fysioterapiaharjoittelu, 20 op - TH00BF35