Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut, 2 op - TH00BT83