Liikkumisen ja toimintakyvyn havainnointi ja analysointi, 5 op - TH00BD96