Neurologisen asiakkaan fysioterapian perusteet eri ikäkausina, 8 op - TH00BE09