Asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva fysioterapiaharjoittelu, 10 op - TH00BE17