Valinnainen harjoittelu: traumatologisen ja ortopedisen asiakkaan toimintakykyä tukeva fysioterapiaharjoittelu, 20 op - TH00BE20