Fysioterapiatiede, laatu ja johtaminen, 5 op - TH00BE22