Valinnainen harjoittelu: fysioterapian psykofyysinen lähestymistapa asiakkaan tukena, 20 op - TH00BF29