Valinnainen harjoittelu: ikääntyvän asiakkaan toimintakykyä tukeva fysioterapiaharjoittelu, 20 op - TH00BF30