Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3, 1 op - TH00BY09