Asiakkaan lantio ja alaraajan toimintakyvyn tutkiminen ja fysioterapian perusteet, 5 op - TH00BZ56