Valinnainen harjoittelu: lapsiasiakkaan toimintakykyä ja osallistumista tukeva fysioterapiaharjoittelu, 20 op - TH00BF31