Valinnainen harjoittelu: fysioterapiapalveluiden tuottaminen yrittäjänä, 20 op - TH00BF36