Valinnainen harjoittelu: fysioterapiaosaamista laajentava ja syventävä fysioterapiaharjoittelu, 20 op - TH00BF40