Fysioterapian ja projektitoiminnan perusteiden soveltaminen asiakasprojekteissa, 4 op - TH00CJ63