Kipuasiakkaan tutkiminen ja kipuun vaikuttaminen, 4 op - TH00BE02