Valinnainen harjoittelu: asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyä tukeva fysioterapiaharjoittelu, 20 op - TH00BE21