Valinnainen harjoittelu: fysioterapia työhyvinvoinnin tukena, 20 op - TH00BF32