Valinnainen harjoittelu: fysioterapian ammatillisen oppimisen ohjaaminen ja sen kehittäminen, 20 op - TH00BF38