Valinnainen harjoittelu: soveltava liikunta fysioterapia-asiakkaan toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukena, 20 op - TH00BF39