Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä toimeentuloturva, 3 op - 7003057