Hyvinvointi ja terveyden edistäminen, 2 op - 7191075