Vajaahampaisen suun irtoproteettinen kuntoutus simulaatiotilanteissa, 5 op - 7191085