Hyvinvointi, terveyden edistäminen ja yrittäjyys, 3 op - 7051084