Vajaahampaisen suun irtoproteettinen kuntoutus, 6 op - 7191066