Opinnäytetyön loppuseminaari ja opponointi, 5 op - 3101166